De onderwijstwist deel 2

De onderwijstwist deel 2

(Een hilarische onderwijskomedie in meerdere episodes. Het wordt u afgeraden dit deel te lezen tijdens de maaltijd….)

De locatiedirecteur van het Inanislyceum las met bloeddoorlopen ogen het vonnis voor.
‘U heeft verklaard sympathie te hebben voor het onderwijs van het regionaal PUS-college. Dit instituut is een smet, een regelrecht gevaar! Enkelen van jullie hebben het zelfs gewaagd bij deze poel des verderfs te solliciteren. Op dit verraad is maar één antwoord mogelijk. Daarom luidt het vonnis: ZUIVERING OP DE BRANDSTAPEL!’
De directeur hield zijn neus als een megalomane keizer Nero omhoog alsof hij bij hogere machte bevoegd was de wereld van een groot kwaad te ontdoen.
‘Nee, genade! Doe dat niet, we zullen ons beteren! Alstublieft!’
‘Voor jullie is het te laat. TE LAAT! ONTSTEEK HET VUUR!’
‘NEE!! AAAAAAARGGGGLLL!’
‘Schatje? Joehoee,…..lieverd? Wakker worden, je bent aan het dromen….’
‘grrrmmbllll gerechtigheid! Grrhmmblll …umph HUH!?’
De directeur schrok wakker. Het kostte hem wat tijd om in zijn ogen te wrijven en langzaam het bed uit te strompelen.
‘Jammer…,’ mompelde hij terwijl hij zijn ontbijt wegwerkte.
Eenmaal op school had hij zich in zijn kantoor geïnstalleerd. Kop koffie er bij, zijn spullen uitgestald op het bureau. Toen werd er op de deur geklopt.
‘Ja?’
‘Je wilde mij spreken?’
‘Ah Vafara. Welkom, ga lek-ker zitten.’
De jongedame nam plaats op een van de stoelen aan de vergadertafel in het kantoor. Ze wachtte geduldig terwijl de directeur een laatste email typte en nog wat papierwerk in een daarvoor bestemde map stopte. Daarna ging hij aan het hoofd van de tafel links van haar zitten. Enige seconden later betrad een afdelingsleidster de ruimte.
‘Dag Marnix.’ De zangerige toon waarop ze de directeur begroette, droop de honing van af.
‘…Goedemorgen,’ Hoe Vafara werd begroet, klonk meer alsof het er nog nét van af kon.
Ze gaf een koele knik terug.
‘Mooi, Fraukje is er ook. Laten we beginnen.’
De vrouw legde eerst haar schrijfblok, een mobiele telefoon en een pen keurig geordend op tafel. Haar koffie stationeerde ze nauwkeurig op vijf centimeter afstand van haar schrijfblok. Daarna nam ook zij plaats, recht tegenover haar collega.
‘Vafara, hoe gaat het met je?’
De directeur probeerde zijn meest op het gemak stellende gezicht op te zetten. Het veroorzaakte bij Vafara niet het beoogde effect. Ze vond het altijd al een enge man met zijn hippe polo’s, zijn lakschoenen, zijn krulpermanentje en zijn gluiperige uitstraling.
‘Goed,’ antwoordde ze kort en duidelijk.
Fraukje zuchtte geïrriteerd en krabbelde iets op haar schrijfblok. Dat deed ze wel vaker op deze manier. Altijd tijdens vergaderingen als Vafara iets zei, begon zij óf gelijk demonstratief te schrijven óf ze probeerde zo snel mogelijk haar opmerkingen af te doen als onbelangrijk.
‘Vafara, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wij hebben je hierheen geroepen omdat we ons een beetje zorgen maken om jou.’
Vafara was een jongedame die niet van spelletjes hield. Bruinwerken had ze een hekel aan en gluiperige gesprekstechnieken waar alle managementsboekjes vol mee staan, hoefde je bij haar ook al niet mee aan te komen.
‘Dan ga je me nu ongetwijfeld vertellen waar je je precies zorgen om maakt?’
‘Zeg jongedame, wil jij je toon wel eens matigen?’, Fraukje zag haar kans schoon om weer eens op te vallen bij de directeur. Die suste nu de situatie.
‘Laat maar Fraukje.’
‘Ik zou ook niet weten wat ik verkeerd heb gezegd eigenlijk.’
Het irriteerde Fraukje mateloos dat Vafara geen enkel ontzag voor haar toonde.
‘Vafara. Ik neem aan dat je de gebeurtenissen van onlangs hebt gevolgd?’
‘Waar doel je precies op? Er gebeurd zo veel in de wereld.’
De directeur hield vast aan zijn gladde glimlach.
‘Laat me je even een beetje helpen. Ik bedoel de gebeurtenissen rondom het Regionaal PUS-college.’
‘Ja, en wat wil je me precies vertellen?’
De vriendelijke glibberige gelaatsuitdrukking van de schoolleider werd langzaam monsterlijk dreigend. Fraukje kreeg bijna tegelijk een valse blik in haar ogen.
‘Er wordt gefluisterd dat jij je wel kan vinden in hun benadering van onderwijs. Je begrijpt dat wij….’
Het gesprek werd abrupt onderbroken door het geluid van de telefoon.
‘Inanis Lyceum met Marnix’
‘Ah Marnix, je spreekt met Kees-Jan….’
‘Hallo Kees-Jan! hoe is het?!’
Dat klonk als een typisch gevalletje: “ouwe jongens krentenbrood.”
‘Een momentje Kees-Jan.’
Hij hield zijn hand op de hoorn.
‘Vafara, we moeten dit gesprek afbreken. We zullen het op een ander moment voortzetten.’
Hij schakelde weer terug in zijn gladde glibberige façade. Vafara trok een gezicht van: “het zal wel” en verliet de kamer. De directeur knipoogde naar Fraukje.
‘Hier ben ik weer Kees-Jan.’
‘Ja Marnix, ik bel omdat ik goed nieuws heb voor je. Als het een beetje meezit, ben je spoedig van dat PUS-college af. We gaan ze binnenkort een bezoekje brengen en ik ga het leiden.’
‘En op grond van welke reden?’ Marnix begon steeds heftiger te glunderen.
‘Heel simpel. Ze bedrijven onderwijs dat tegen de eisen van deze tijd in gaat. Leerlingen moeten de volledige vrije ruimte krijgen voor zelfontplooiing en die krijgen ze daar niet. Dat is precies de reden dat de inspectie een bezoek heeft aangekondigd. In het gunstigste geval kan ik misschien zelfs een sluiting voor elkaar krijgen.’
Marnix had de telefoon op speaker gezet. Fraukje moest moeite doen om niet spontaan klaar te komen bij wat ze hoorde.
‘Oh Marnix,’ ze viel hem smeltend en kwijlend in de armen. Die drukte snel op de knop voor het lampje: “niet storen”. Hij was lang niet meer zo onwel als vorige week toen die journalist op bezoek kwam.

Ruim anderhalve week later arriveerde de onderwijsinspectie op het regionaal PUS-college. Aan het hoofd de bewuste inspecteur genaamd: Kees-Jan.
‘Goedemorgen, Evertdina van Gawegol. Komt u verder.’
De directrice van het door de gevestigde orde verketterde PUS-college begroette hen beleefd.
‘Kees-Jan Gladde. Onderwijsinspectie.’
‘Hendrik Windenwaaier,’ sprak de tweede inspecteur monotoon en kortaf.
Bij de eerste korte tour door de school op weg naar het kantoor van de directrice hadden de beide heren verwacht dat ze bedompte saaie grijze lokalen te zien zouden krijgen. Tralies voor de ramen. Kinderen met hun enkels aan schoolbanken geketend in rijen of wat voor belachelijke denkbeelden er dan ook heersten over het onderwijs van vóór 2020. Mevrouw van Gawegol opende de deur naar haar werkplek.
‘Neemt u plaats. Wilt u iets drinken?’
‘Nee, dank u.’
De inspecteurs gingen zitten. Alle twee met een starre blik in de ogen die duidelijk maakte dat ze op oorlogspad waren. Niet van plan weg te gaan voordat ze genoeg aanleiding hadden gevonden om deze onderwijsinstelling met de grond gelijk te kunnen maken. Het liefst letterlijk.
‘Laat ik meteen ter zake komen. Uw school wordt er van verdacht methoden te hanteren die niet meer van deze tijd zijn en schadelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.’
Van Gawegol begon pas met reageren nadat ze eerst rustig was gaan zitten. Dit viel de inspecteurs wat tegen. Ze hadden gehoopt dat ze kribbig zou worden of anderszins van de wijs gebracht.
‘Dan mag u mij gaan vertellen waar u dat op baseert. Graag compleet met grondige onderbouwing.’
‘In tegenstelling tot….’
‘Voordat u daar mee gaat beginnen, zou ik het wel op prijs stellen als u wacht tot mijn staf is gearriveerd…..’
Na enige momenten van ongemakkelijke stilte kwam een flinke brede kerel met een grote baard binnen gevolgd door een kleine pittige dame met bruine krullen. De dame gaf de inspecteurs eerst een hand.
‘Goedemorgen, Sophie de Beer.’
De inspecteurs mummelden hun namen en probeerden zo nors en zakelijk mogelijk over te komen. Dat werd wat moeilijker toen ze door de grote brede afdelingsleider de hand werden gereikt.
‘Ik ben Dries Gevoeligheid, aangenaam.’
‘aaaaaagghhhrr grrrhhhrkkk,’ de twee inspecteurs beten op hun tanden omdat zojuist hun hand door de kolenschop van deze baardige man werd fijngeknepen.
‘Fijn, nu iedereen er is verzoek ik u met uw verhaal te beginnen,’ sprak mevrouw van Gawegol met haar allervriendelijkste glimlach. Lichtelijk gefrustreerd omdat hun poging tot intimideren gelijk bij binnenkomst was mislukt, gingen de heren dan maar door met de rest van het “aanvalsplan” dat ze in gedachten hadden.
‘In tegenstelling tot hetgeen met ministerie heeft uitgevaardigd, geeft u de kinderen les en doet u aan kennisoverdracht. In het hedendaagse onderwijs is men het er over eens dat dit verstorend werkt op de vrije ontplooiing van het kind.’
Sophie de Beer haakte gevat in op die aantijging.
‘Ik ben bang dat er hier wat verschillen zijn in opvattingen over wat werkelijk bevorderlijk is en wat niet.’ Nog voordat een van de inspecteurs op haar wilde reageren, viel Evertdina van Gawegol haar genadeloos bij. ‘Ik denk dat u beter dan maar gelijk met de leerlingen in gesprek kunt gaan en dan kunnen wij het daarna nog eens hebben over de reden dat u hier bent.’
De sfeer werd er niet vriendelijker op….
‘Wilt u de Heer Gevoeligheid en Mevrouw de Beer volgen?’
Zo geschiedde het….

De twee stafleden van het PUS-college namen de inspecteurs mee de gangen in.
‘Waar zijn uw leerlingen nu mee bezig?’
‘U treft het, ze werken nu bijna allemaal aan het ontlastingproject. U zult het vanzelf zien als we de lokalen langs gaan.’
‘En hoe bent u er toe gekomen om dit, hoe noemt u het: “ontlastingproject”?
‘Ja precies, het ontlastingproject.’
De inspecteurs keken elkaar bedenkelijk aan.
‘Hoe bent u er toe gekomen dit te gaan doen? Nemen alle leerlingen hier aan deel?’
‘Ja, hoezo?’
‘Hoe zit het dan met de keuzevrijheid. Is hier geen sprake van opleggen en dwang?’
Dries Gevoeligheid draaide zich bruusk om en reageerde met een geagiteerde blik van onder zijn borstelige wenkbrauwen. De inspecteur, Kees-Jan in dit geval, week verschrikt achteruit.
‘Opleggen en dwang doen we hier niet aan heren. Dit hele project kwam voort uit de interesse van de leerlingen en wij gaven gehoor.’
‘Meneer Windenwaaier? Wilt u mij volgen. Dhr Gevoeligheid zal uw collega verder rondleiden.’
Zonder iets te zeggen liep Windenwaaier met Sophie de Beer mee naar kunstlokalen. Dries Gevoeligheid gebaarde Kees-Jan Gladde hem te volgen naar een van de praktijklokalen voor natuur- en scheikunde. Bij de kunstafdeling aangekomen, opende Sophie de deur voor de inspecteur. Op elke tafel in het lokaal lag in het midden een kakelverse drol. Daaromheen zaten groepjes kinderen deze in diepe concentratie na te tekenen. Eerst schrok Hendrik Windenwaaier hevig van dit tafereel. Dit sloeg al snel om in bewondering toen hij de kwaliteit van de tekeningen zag. Dit is wel heel wat anders dan dat broddelwerk dat ze op andere scholen maken,” waren zijn gedachten. De kinderen beeldden moeiteloos de structuur en textuur van het geurige voorwerp uit op het tekenpapier. De heer Windenwaaier was overigens kunstdocent voordat hij bij de onderwijsinspectie ging werken. De volgende gedachte: “Hier wordt ze tenminste nog wat geleerd,” kon hij moeilijk onderdrukken. Zijn oog viel op het werk van een van de kinderen in het bijzonder. Compleet met kundige toepassing van licht- en schaduweffecten was deze tekening zo realistisch dat de expressieve weergave van dit specimen van menselijke verlichting bijna op je af kwam kruipen. Windenwaaier leek zelfs even te vergeten wat hij hier kwam doen. Zwijgend bleef hij kijken naar de verrichtingen van dit jonge talent.
‘Weet u genoeg meneer Windenwaaier?’
‘..prachtig,’ mompelde hij glimlachend.
‘Meneer Windenwaaier?’
De inspecteur realiseerde zich dat hij uit zijn rol was gevallen. Snel schakelde hij weer om.
‘Ja, ik wil graag naar het volgende lokaal.’

Dries Gevoeligheid bevond zich inmiddels met inspecteur Kees-Jan Gladde in een van de praktijklokalen van de bètavakken. Die bestonden op het PUS-college nog…..
Kees-Jan besloot bij een leerling te gaan kijken die met een veiligheidsbril op, een labjas en handschoenen aan allerlei proeven aan het doen was op wederom een dampende drol.
‘Komt dit nu echt uit jezelf of is dit opgelegd door de leraren?’
De inspecteur hoopte dat de jongen een dramatisch verhaal over dwang, onderdrukking en dat soort dingen zou gaan afsteken.
‘Meneer, dit komt echt helemaal uit mezelf. Vanochtend na het ontbijt zelf gelegd.’
Kees-Jan spande zijn neusvleugels.
‘En heb je niet het idee dat wat je nu aan het doen bent je persoonlijke vrije ontplooiing in de weg staat?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Je móet onder strenge veiligheidsmaatregelen werken. Je móet een veiligheidsbril op. Je móet een vaste procedure hanteren. Voel je je niet enorm beperkt?’
‘Uhhh, nee. Ik vind dit gewoon interessant.’
‘Mis je niet de mogelijkheid om jezelf te verkennen. Het lijkt mij dat je de kans niet krijgt te ontdekken wie je bent omdat je je met dit soort wetenschappelijke zaken moet bezighouden?’
De jongen liet zich op geen enkele wijze woorden in de mond leggen.
‘Meneer, ik heb u toch net al gezegd dat dit helemaal uit mezelf komt,’ terwijl hij met gestrekte hand naar de majestueuze bolus onder de glazen stolp wees. ‘Als dat niet het verkennen van jezelf is, weet ik het ook niet meer.’ De jongen pakte er een lijst bij met allerlei scheikundige formules en omschrijvingen. ‘Wilt u het onderzoek zien? Ik ben deze ochtend al een heleboel over mezelf aan de weet gekomen!’ Met een brede rotgrijns reikte hij de stukken papier aan.
‘Ik weet genoeg, dank je wel.’ Kees-Jan besloot het gesprek te beëindigen voordat hij door de aanblik van de bruine substantie over zijn nek ging.
‘En heren, heeft u een beeld gekregen van de gang van zaken hier?’
Kees-Jan Gladde moest zijn best doen om niet enorm kwaad te worden. Hendrik Windenwaaier begreep ook dat de reden waarom ze hier waren eigenlijk geen enkele grond had. Kees-Jan probeerde nog wel wat.
‘Mevrouw van Gawegol, ik begrijp iets niet. Uw collega hier, Dhr Gevoeligheid, stelt dat dit project is opgezet omdat de leerlingen het graag wilde?’
‘Ja dat klopt.’
‘Dat kan ik mij dus niet voorstellen. Alle leerlingen die allemaal tegelijk hetzelfde willen. Dat riekt bij mij er naar dat u daar op hebt aangestuurd.’
‘Als u het strikt bekijkt, misschien hebben wij wel een beetje gestuurd ja.’
Kees-Jan Gladde veerde op.
‘U begrijpt dat wij hier notitie van moeten maken. Keuzevrijheid is een van de pijlers in het hedendaagse onderwijs. Die heeft u geschonden!…’ Hij sprak overactief en begon bijna te schuimbekken.
‘Dat denk ik niet meneer Gladde. U moet een mens eerst eens laten uitpraten voordat u met een religieus fanatisme ergens bovenop springt!’
Kees-Jan moest andermaal moeite doen zijn irritatie te verbergen terwijl Evertdina van Gawegol haar verhaal afmaakte.
‘Wij hebben slechts de vraag gesteld: “Naar wat zou je nu eens onderzoek willen doen waar misschien verder helemaal niemand in is geïnteresseerd?” Een van de leerlingen riep: “mijn ontlasting juf. Die boeit verder helemaal niemand!”, veel anderen reageerden dat ze dat eigenlijk best een grappig project zouden vinden. Bijna de hele school ging er vrijwillig in mee, dus wat wilt u nu eigenlijk nog aantonen?’
Windenwaaier en Gladde hadden hier niets meer op te zeggen.
‘Wilt u de financiën en andere gebruikelijke zaken nog inzien?’, vroeg Sophie de Beer met een glimlach.
‘Nee, wij weten genoeg. U hoort van ons.’ Kees-Jan stond op en Hendrik Windenwaaier volgde.
‘Dries, laat jij onze gasten even uit?’
Kees-Jan Gladde beende inwendig ziedend de school uit omdat hij niet voor elkaar had gekregen waar hij voor gekomen was. Hendrik Windenwaaier verliet het PUS-college daarentegen met een heel andere kijk op de zaken. Dat hield hij omwille van zijn baan wijselijk voor zich.
‘Mooi gedaan Dien!’, zei Dries
‘Mag ik nu dan eindelijk de slappe lach krijgen?’, vroeg Sophie.
‘Laat je maar gaan hoor. Koffie?’
Gezamenlijk schoof de schoolleiding richting docentenkamer. Onderweg stapte ze nog even de keuken binnen waar een groepje leerlingen zojuist bezig was met opruimen en schoonmaken.
‘Hallo Mevrouw van Gawegol? Zijn ze er in getrapt?’
‘Truusje-Fatima, het was hi-la-risch. En jullie allemaal bedankt voor je inzet.’ Evertdina hield haar handen op elkaar toen ze dit zei. ‘Een héle middag non stop peperkoekdrollen bakken. Goed gewerkt!’
Aangekomen in de docentenkamer schakelde de directrice de intercom in. Ze pakte de microfoon en haar stem schalde door de school: ‘Ze zijn weg hoor! Vreet die drollen maar lekker op kinders, we gaan weer normaal doen!’

Wordt vervolgd….

Advertisements

De onderwijstwist

(Een hilarische onderwijskomedie in meerdere episodes)

Nederland 2028. Recentelijk ging er een schok, zo niet een psychische aardbeving door onderwijsland. Diverse fracties in de tweede kamer hadden getracht vragen te stellen aan de minister. Die was door niet nader verklaarde omstandigheden niet in staat om de kamer noch de pers te woord te staan…..
De recente commotie was veroorzaakt door een school voor voortgezet onderwijs ergens in het westen van het land. Aldus de gevestigde orde had deze onderwijsinstelling onlangs een verontrustend onderwijsconcept ingevoerd.
Het regionaal PUS-college haalde de media met de verbijsterende slogan:
“wij knijpen er uit wat er in zit!” Onderwijskundigen, educatiegoeroes, iedereen van een beetje invloed tot en met een zwaarwegende stem, allemaal vielen ze bij bosjes over de in hun ogen misdadige benadering van onderwijs. Een journalist van een landelijke krant stelde de vraag wat er nu zo zorgwekkend was aan de praktijken van het PUS-college.
‘Beste man, dat zal ik u proberen te vertellen,’ sprak de directeur van de naburige concurrerende scholengemeenschap: het Inanislyceum. Voor alle zekerheid hadden de docenten een ambulance laten aanrukken voor het geval hun teergeliefde directeur het allemaal teveel werd. De man begon met zijn ogen te knipperen en er ging een siddering door zijn lijf. Een van zijn afdelingsleidsters legde haar arm om zijn schouder en keek hem bemoedigend aan. Dit deed hem besluiten de journalist toch maar antwoord te geven. ‘Het regionaal PUS-college,’ prevelde hij met trillende stem…. ‘Het …..regionaal PUS-col-lege……geeft les! Ze geven daar LES!! …LES!!’ Nu kreeg de arme directeur het echt te kwaad, zijn emoties namen hem over. De afdelingsleidster, de leerlingcoördinator en twee vooraanstaande docenten schoten toe om hem te ondersteunen. Hij kreeg het benauwd en liep rood paars en blauw aan. Het ambulancepersoneel greep zonder aarzeling in. Het zuurstofmasker werd er bij gehaald waarna de de schoolleider binnen afzienbare tijd op de brancard lag. Voordat hij de ambulance in werd geschoven, pakte hij nog even snel de andere afdelingsleider bij de arm. ‘Neem hijg hijg…het interview…..over, hijg hijg….het land, hijg hijg moet de waarheid weten.’
De sirenes klonken nog lang door in de verte terwijl de afdelingsleider het gesprek met de journalist voortzette. Zelf was hij ook nog aangeslagen door de gebeurtenissen van zonet.
‘Wij zitten er hard aan te denken de directie van het PUS aan te klagen wegens kindermishandeling.’
‘Kindermishandeling zegt u? Dat is een behoorlijke beschuldiging. Waar meent u dat op te kunnen baseren?’
Iets in de toon van de journalist beviel de afdelingsleider helemaal niet. Ondanks de irritatie die duidelijk van zijn gezicht te lezen viel, lukte het hem wel om zo inhoudelijk mogelijk te reageren.
‘De kinderen die daar zitten, worden gedwongen ken-nis tot zich nemen. Zaken uit hun hoofd leren, opdreunen. Ze moeten “correct” Nederlands leren en zelfs ook vreemde talen als Engels en Frans.’
‘En dat vindt u verkeerd?’ De journalist was van een generatie van voor “de grote onderwijsrevolutie” in Nederland van 2020. De afdelingsleider bleef de goede man zo beleefd mogelijk te woord staan, hoe zwaar dit hem ook viel.
‘Niet voor niets zijn die vakken ooit vervangen door het vak: “creatieve taalbenadering”. Een kind moet in staat zijn om zelf woorden te verzinnen en zo het dat wenst desnoods een hele eigen taal. Daar komt het unieke wezen van het kind juist in tot zijn recht. Dat alles blijft braak liggen als een kind zich met de officiële talen moet gaan vermoeien.’
‘En hoe kan je je dan in het buitenland ooit verstaanbaar maken als je die talen niet leert?’
De afdelingsleider ging steeds vuiler kijken. ‘Het ministerie had reeds lang geleden uitgevaardigd dat we dat offer voor lief moesten nemen. Alles voor de zo vrij mogelijke ontplooiing van het kind!
Daarbij stellen de moderne IT-middelen ons tegenwoordig heel goed in staat om taalbarrières te slechten door alles gewoon op te zoeken.’
De journalist fronste en ging zo zakelijk mogelijk verder met het interview.
‘Kunt u nog meer voorbeelden geven?’
‘Jazeker dat kan ik. Ze leren daar natuurkunde en scheikunde. Ik heb werkelijk te doen met die arme kinderen.’
Nog voordat de journalist door kon vragen, ging de afdelingsleider zelf al op zijn woorden in.
‘Het vak “natuurspeculatie” is ooit in het leven geroepen omdat de harde wetenschap wederom die vrije ontplooiing blokkeert. Het heeft al die jaren alle verbeelding bij voorbaat in de kiem gesmoord. Het beleven van de wereld om ons heen kan veel beter in een staat van onwetendheid zodat er over gefantaseerd kan worden. Dat is voor de menselijke vorming vele malen belangrijker dan harde kennis’.
‘En hoe uit zich dat vandaag de dag in de onderwijspraktijk?’
‘Bijvoorbeeld als een kind de overtuiging heeft dat de aarde rond is, moeten wij daar geen ontmoedigende houding tegenover zetten.’
‘De aarde is toch ook rond?’
De journalist zag nu samentrekkende neusvleugels op het gezicht van zijn gesprekspartner.
‘Precies wat ik bedoel: wij geven ruimte aan diversiteit in opvattingen. Daardoor leveren wij kinderen aan de samenleving af die een open blik hebben.’
‘Nou goed, u stelt dus dat overdracht van kennis niet nodig is in het onderwijs?’
‘Zodra het kind er aan toe is, zal het vanzelf naar kennis gaan zoeken. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Als wij dat wel doen, zou het zelfs schadelijk kunnen zijn!’
De journalist zag hoe de ogen van de afdelingsleider gingen rollen als die van een religieus fanaticus. Instinctief voelde hij aan dat hij nu beter niet meer al te kritische vragen kon stellen omdat het gesprek anders wel eens zou kunnen escaleren. Tegen zijn gevoel in besloot hij zijn beroepsethiek boven zijn persoonlijke veiligheid te stellen en vroeg toch door.
‘U heeft waarschijnlijk ook vernomen dat de laatste maanden in de samenleving steeds luider de vraag word gesteld waarom kennisoverdracht uit het onderwijs is verdwenen. De opkomst van een school als het PUS-college lijkt in die zin geen op zichzelf staande oprisping te zijn. Hoe staat u tegenover die ontwikkelingen?’
‘Meneer ik had al van begin af aan het vermoeden dat u niet van zins bent om uw ogen te openen voor wat het werkelijke doel is van onderwijs. U heeft vast jarenlang zitten wegkwijnen in een klaslokaal. Heeft u soms ook nog tafels moeten opdreunen? Iedereen die voor 2020 op school zat, is afgestompt.’
‘Los van dat ik mijn schooltijd zo niet heb ervaren, wil ik voorstellen dat we dit gesprek beperken tot de actuele situatie. Wilt u reageren op mijn vraag?’
De journalist bleef netjes waar de afdelingsleider zijn uiterste best moest doen hem niet aan te vliegen. Negatieve publiciteit kon zijn school nu beslist niet hebben dus hij wist zich nog net te beheersen.
‘Laat ik een ander voorstel doen. Wij beëindigen dit interview voordat er onaangename situaties gaan ontstaan’….
‘In dat geval wens ik u nog een fijne dag….’
De journalist verliet het pand. Een aanklacht wegens bedreiging vond hij ook wel weer wat overdreven en niet bijster sportief. De man wist dat hij een gevoelig punt had aangesneden en dat daar wel eens een overtrokken emotionele reactie op zou kunnen volgen. Hij besloot er niet over te gaan piepen…..

Wordt vervolgd……..

De verwijfde samenleving

De verwijfde samenleving

Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde”, zo begint het spotje van SIRE (Stichting Ideële Reclame) over de kwestie of jongens nog wel jongens mogen zijn. Velen lieten zich er met een hoop kabaal over struikelen. Het was belerend en er zijn ook meisjes die in bomen klimmen. Wat denken ze wel, iedereen even te kunnen vertellen hoe wij ons jonge manvolk moeten opvoeden? SIRE werkt met stereotypen, niet meer van deze tijd etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. Volgens mij stellen ze met de campagne een hele normale vraag waar ouders best over mogen nadenken. Dat we het hier met zijn allen bij voorbaat verkeerd doen, haalde ik er niet uit en werd ook niet gesuggereerd. Niet dat het had uitgemaakt hoe vaak ze dat hadden benadrukt en in welk perspectief en met welke nuances de campagne moest worden bezien. Wie ergens over wìl vallen, lààt zich vallen! Vragen stellen, zaken onder de aandacht brengen, aanzetten tot nadenken is wat deze stichting probeert te doen. Of ze dat altijd even goed aanpakken en legitieme onderwerpen kiezen, kan over worden gediscussieerd. Je kunt van SIRE vinden wat je wilt, kritische vragen stellen is bijna dapper in een land als het onze vol met betweters, lange tenen en politiek correcte microscoopcopuleerders.

Dat ze de campagne in een vraag hebben gegoten, vind ik nog vrij netjes van ze. Wat mij betreft hadden ze ronduit gezegd dat de hele samenleving gewoon compleet is verwijfd. Het gaat niet alleen om de jongetjes die nauwelijks hun testosteron kunnen ventileren. De hele mannelijkheid zit in het nauw. Nu in 2017 stellen ze eindelijk eens die vraag over jongetjes. Het verbaasd mij enorm dat ze in die vijftig jaar dat ze bestaan nog niet een kwestie hebben aangekaart als: “laat jij je man wel genoeg man zijn”? Waar SIRE dit veel grotere probleem dat er onder zit al die tijd heeft laten liggen, heeft bierproducent Bavaria in 2006 wél geprobeerd een noodkreet te slaken. Met hun zorgvuldig afgewogen doch rake commercial hadden ze de hedendaagse tragiek van het man zijn niet beter kunnen illustreren. Natuurlijk wilden ze bier verkopen, geef ze eens ongelijk. Sire brengt immers ook terloops onverwoestbare broeken aan de mens (Als ik: “aan de man” zou neerzetten, krijg ik weer van die genderneutraliteitsactivisten op mijn dak). Daarnaast wilden ze in hun goedheid ook een maatschappelijk signaal afgeven. Niemand die de diepere lading doorhad, helemaal niemand…… Een wijnproducent had maar eens een verhulde boodschap tegen vrouwonvriendelijkheid of zo in een commercial moeten stoppen. Reken maar dat zoiets wél meteen wordt opgemerkt. Als de tweede kamer al niet massaal was gaan steigeren, had de VN wel een kordon tuinbroeken op sandalen naar ons land gestuurd. Toen werd de hint van Bavaria al niet begrepen en nu zijn we zo ver dat het hele publieke leven ook nog eens genderneutraal moet worden. Ik vraag me af of je transgenders wel een plezier doet met de politiek correcte ophef van onlangs. Los daarvan gun ik hen op zeker een respectabele plaats in de samenleving. Zolang het niet doorslaat in overdreven maatregelen, vind ik het een goede zaak dat er aandacht is voor gelijkwaardigheid. Helaas lijkt dat binnen de hedendaagse opvattingen vooral vrouw- en transgendervriendelijkheid te betekenen. De bruutsimpele mannelijkheid is door de jaren heen steeds meer in de ban gedaan.

Ga maar na: eten schijn je tegenwoordig met bestek te moeten doen. Scheten laten in de publieke ruimte mag al jaren niet meer. Mannen worden zoet gehouden met een spelletje van twee teams bestaande uit elf zorgvuldig geselecteerde prima-ballerina’s. Die moeten proberen om zo vaak mogelijk bij elkaar een balletje tegen touwen te trappen. Op zaterdag of zondag moet het manvolk mee naar de meubelboulevard, bij voorkeur gekleed in een roze polo. De tuin van de buren onderpissen heet sociaal-onwenselijk, vroeger was het gewoon je territorium markeren. In het basisonderwijs leren kinderen suffe liedjes en papieren bloemetjes plakken in plaats van kampvuren maken en grizzlyberen met de blote handen in de houtgreep leggen. De samenleving is te zoetsappig geworden. Alles wat té grof, te direct, té simpel, té lomp, té ongecompliceerd, té onbeschaafd, ofwel: té mannelijk is, wordt afgedaan als een bedreiging voor de beschaving.

Als substituut is er een modebeeld van de man geschetst dat totaal niets meer van doen heeft met man zijn. Dat is er de oorzaak van dat veel vrouwen liggen te mekkeren dat ze een man willen die lief is, zorgzaam, meehelpt in het huishouden, poepluiers verschoont, haar begrijpt, naar haar luistert. Kortom: voldoet aan het profiel van een gladgeschoren metroseksueel. Dames, vlieg een eind op met dat collectieve toneelstuk ingegeven door het chroomlaagje dat voor beschaving moet doorgaan. Jullie zijn nog geen steek veranderd sinds dat de mens rechtop heeft leren lopen. Een vrouw is nog steeds een bijeengeraapt zootje hormonen dat gewoon het liefst geconfisqueerd wil worden door een beest van een man. (zie column: ongewenst overdreven e.a.) Omdat we ons nu allemaal in die beschaving veilig wanen, zou een beest van een man zogenaamd niet meer nodig zijn. Het gevolg is dat manlief zich vandaag de dag moet bezighouden met de hypotheek, zijn krulpermanent en of alle keukenapparaten wel een bij elkaar passend kleurtje hebben. Voor mijn voorvaderen was het een stuk makkelijker: dit is mijn speer, daar loopt een zwijn en we hebben trek! Dat en af en toe een Romeins legioen aan gort stampen waren de voornaamste prioriteiten. Verder terug in de geschiedenis, in de oertijd deden ze ook al niet aan die modieuze hofmakerij van tegenwoordig. Vroeger gaf je de dame van je gading gewoon een tik met je knots en je sleurde haar je hol in. Zolang je dan maar dagelijks met een stuk dood wild over je schouder thuis kwam, was vrouwlief tevreden. Tegenwoordig moet je met haar com-mu-ni-ce-ren. Wat een onzin!

Laat ik eens wat illusies met de grond gelijk maken. Met dorpen en nederzettingen mag ik dat niet meer doen want dan wordt besloten dat ik een agressieprobleem heb. Voor je het weet, zit je in een tbs-kliniek. Hier komt ie, niet schrikken: Mannen zijn niet begrijpend en zorgzaam zijn ze ook niet. Beschermend: ja, dat zijn ze! Een man die luistert? Vergeet het maar! Mannen luisteren niet, kunnen ze niet, leren ze nooit, ze doen slechts een kunstje dat is ingegeven door de commerciële televisie, vroeger door de Bouquet-reeks, waardoor het lijkt alsof ze romantisch zijn en je begrijpen. Mannen hebben ook niets met huishouden doen en houden al helemaal niet van schoonmaken. De man die zegt van wel is of homoseksueel, wat op zich moet mogen, of hij is bang voor zijn vrouw. Hoe krijg je mannen dan wel aan de schoonmaak? Heel eenvoudig: geef ze speelgoed. Als hij met een snoerloze stofzuiger in een moordend tempo door het huis heen kan rossen, krijgt stofzuigen een dimensie van een soort strijd en het stofvrije huis is de overwinning. Waarom denk je dat de man altijd achter de barbecue staat? Dat verlangen komt voort uit dezelfde evolutionaire drijfveer, een soort beloning na een succesvolle jacht. De meeste mannen jagen niet meer zelf op hun vlees, ze halen het keurig uit de supermarkt. Je moet die uitgestreken, ontevreden smoelwerken eens achter het winkelwagentje zien strompelen. Was de supermarkt maar een oerwoud waarin je zelf je wild mag bejagen. Het zelf roosteren schenkt nog een beetje de bevrediging alsof er een woeste, bloedige, enerverende jacht aan vooraf is gegaan. De band met de oerdriften wordt nog eens onderstreept door het bier dat in grote hoeveelheden het vlees vergezelt. Dan zijn er ook mannen die proberen gelikt te doen door bij de barbecue wijn te drinken. Die zijn ook weer of homo of trachten gesofisticeerd over te komen tegenover hun vrouw. Eigenlijk willen ze gewoon bier, bier, vlees en bier. Zo simpel zijn we dames! Probeer maar niet door die wekker heen te dromen!

Mannen willen ten strijde kunnen trekken tegen vijandige stammen en bulderend thuis komen met een lading schedels om servies van te maken. Na de strijd krijgt eerst moeder de vrouw er goed van langs want die heeft haar beest gemist. Daarna willen we gewoon dat die schedels de hele avond zijn gevuld met bier of mede: de drank van de goden, groooaaahhrr!! De tafel moet vol liggen met gezouten vlees en je baard gebruik je als servet, hulde! Mannen missen de uitlaatklep van de oertijd, mogen niet meer in contact staan met zichzelf. Als jullie dames dat nu eens een keer gaan beseffen misschien zet je man dan vaker uit zichzelf een potje camillethee voor je om daarna de Libelle met je door te spreken. Ik heb de ketel al op het vuur staan…….

Maximus Mopperkloot

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BVh9Sr_aQs

https://www.youtube.com/watch?v=EPC1S8PqwzA

https://www.youtube.com/watch?v=h45Tc2M54bE

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/25/laat-jongens-toch-ravotten-zegt-sire-maar-moet-dat-echt-12237961-a1567856

https://www.trouw.nl/samenleving/sire-campagne-laat-jongens-jongens-zijn~aea1da9a/

https://www.trouw.nl/opinie/sire-campagne-doet-jongens-tekort-en-moedigt-stereotiep-gedrag-aan-~a9fc8273/

Bax in de Branding

De derde column over bier op rij. Het is vakantietijd en ik ben in een redelijk constant ontspannen bui. Wellicht is het goed voor de mensheid als ik deze even niet belast met geschriften over wat er allemaal niet deugt in deze wereld. Binnenkort zal er vast wel weer een of andere misstand zich aandienen waar ik de behoefte bij voel mij er kwaad over te maken. Voor het zo ver is, schrijf ik nog even over een vreedzaam onderwerp als bier.

Laat ik u meenemen naar tien jaar terug in de tijd en wel naar het alleraardigste Göteborg. Met iets meer dan 510000 inwoners de tweede stad van Zweden. Stiekem heeft dat land best wat gemeen met Nederland. Net zoals hier wordt daar de hoofdstad ook aan alle kanten de hemel in geprezen. Stockholm heeft de goede naam terwijl Göteborg rustig doorgaat met een mooie, gezellige en relaxte stad te zijn. Zo wordt Stockholm aangeprezen als een ontspannen stad terwijl ik in Göteborg mensen sprak die de Stockholmers maar gehaast vinden. Grappig ook dat veel Göteborgers liever spreken van 08 net zoals er hier groeperingen zijn die 020 zeggen als ze de hoofdstad bedoelen. Nu gaat dit stuk over bier dus ik zal niet al te diep ingaan op de overeenkomsten die wij hebben met onze noordelijke neven. Voor nu wens ik alleen nog aan te stippen dat ze in Zweden ook goede gehaktballen hebben. En dan bedoel ik niet de diarree-triggers van de IKEA.

Terug naar mijn bezoek aan Göteborg. Ik bevond mij op een zekere middag in The Old Beefeater, een van vele Engelse pubs in de stad. Gelegen aan de voet van het Slotskogen park en in de schaduw van de prachtige Oscar-Frederickskerk. Daar maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen: “half and half”. De goede vriend waarmee ik enkele dagen in de stad verbleef, zag het staan op de bierkaart en raakte geïnteresseerd. Hij kreeg een pint die voor de helft uit lager en de andere helft uit Guinness bestond. Sindsdien heb ik een tijd gedacht dat dit de standaard uitvoering was: half lager, half stout. Later onderzoek wees uit dat het een algemene benaming is voor een mix van twee dranken. In Ierland kan het bijvoorbeeld een halve Guinness en een halve lager zijn maar de combinatie Guinness/Smithwick’s Ale kan ook. Meestal betreft het een combinatie van bieren maar dat hoeft lang niet altijd. Er bestaan zo ik heb gelezen ook combinaties met wijn, koffie of andere niet alcoholische dranken als ijsthee die deze naam dragen.

Ik was toen in elk geval niet van zins om het te proeven. In mijn beleving was het maar een potje gekunsteld bier bij elkaar kwakken waar ik mij als vermeende purist verre van wilde houden. Tegenwoordig ben ik daar een stuk ruimer in. Er is niets verkeerd aan iets goeds maken uit goede producten. Verse aardbeien kun je puur eten, je kunt er ook een lekkere aardbeientaart of een fruitige jam van maken. De cognac waarmee mijn vrouw voor de kerst pruimen op cognac bereidt, mag op zeker wat kosten. Een smakelijke sticky toffeepudding wordt alleen maar smakelijker door deze te bereiden met een scheut van de beste single malt. Een dooddoener als: “dat kun je beter opdrinken”, is grote flauwekul. Als uit een “versmelting” van twee goede bieren een interessante nieuwe smaak komt, is dat dan ook een verrijking van het bierlandschap. Met goede, mooie en lekkere producten maak je mooie, goede en lekkere dingen.

Vanuit die opvatting moest ik een jaar of drie geleden terugdenken aan die dag in Göteborg. Mijn goede vriend vond zijn half and half best lekker en ik kwam op het idee nu ook eens wat te proberen. Ik had mijn favoriete Gulpener Ur-Pilsener in huis en er stonden ook nog wat flessen Oesterstout van de Scheldebrouwerij. Ik besloot om deze twee eens bij elkaar te mikken en het resultaat stelde mij niet teleur. Als mijn hoofd er naar stond, heb ik dit later nog eens enkele malen herhaald. Daarna heb ik nog wel eens wat anders geprobeerd. Bijvoorbeeld een Jopen Extra Stout en een Brand Up bij elkaar. Helaas probeerden deze twee uitgesproken brouwsels elkaar bijna letterlijk het glas uit te beuken. Werkte niet, smaakte niet, niet meer doen dus!

Een stuk enthousiaster ben ik over mijn recente uitvinding. In een eerder stuk heb ik mij al eens positief uitgelaten over enkele pareltjes van de firma Baxbier uit Groningen. Een van de bieren die ik in dat artikel besprak was die met de naam: “Koud Vuur”, een lekkere stevige rokerige porter (Groaaaahhhrrr!!! Heerlijk!!). Toen ik tot mijn grote vreugde deze in het online-assortiment van Ome Albert zag staan dacht ik meteen: “Lang geleden! Lekker! Bestellen die handel”. Twee artikelen geleden schreef ik over het ongefilterd pilsener van Brand. De Bax en de Brand in mijn bierlade naast elkaar zien liggen, bracht mij op een idee. Hoe zou het uitpakken als ik van deze twee eens een half and half zou maken? Het zijn beide ongefilterde bieren met elk een smaak die totaal verschilt van de ander. Tegenstellingen kunnen soms tot mooie dingen leiden. Denk aan Beauty and the Beast, Lady en de vagebond, Maximus en Mevrouw Mopperkloot…..dus waarom zouden deze twee samen niet iets moois kunnen voortbrengen? Eerst ging de Brand in de pul en vervolgens liet de porter van Bax zich gracieus in het voorgaande zijgen. Het resultaat deed me er aan denken dat ik een goede herfstbock graag mag vergelijken met een zwoele brunette. De kleur was diep warm bruin. De smaak is een verhaal apart. Eerst leek het er even op dat de ongefilterde pilsener zou domineren. Een paar slokken later veranderde dit. Wellicht waren de bieren na enige tijd beter vermengd. Voor een volgende keer denk ik dan ook dat ik de pint na inschenken eerst een paar minuten moet laten staan. Als het mengsel goed in evenwicht is, geschiedt een slok als volgt: je proeft eerst lichtelijk overheersend de Brand ongefilterd, dat nog steeds wel, met een wat afgezwakte hint van de porter er doorheen. Daarna komt Bax in de afdronk juist ineens wat sterker opzetten en lijkt Brand wat afstand te nemen. Zo zijn beide bieren constant een soort van om elkaar heen aan het knuffelen met je tong als matras. Het goed proeven van dit spelletje vergt wel wat moeite en wellicht zal dan ook niet iedereen het kunnen waarderen. Het is ook niet beter of lekkerder dan de twee bieren afzonderlijk. Het is een andere smaakbeleving die ik óók heel erg lekker vind. Zo lekker dat ik er een naam aan durf te geven. Ik doop mijn uitgevonden half and half bij dezen: Bax in de Branding! Met dank aan Bax Bier en Brand Bier.

Op uw gezondheid!

Maximus Mopperkloot

https://en.wikipedia.org/wiki/Half_and_half

http://www.scheldebrouwerij.com/schelde-bieren/oesterstout

http://baxbier.com/koudvuur/

https://maximusmopperkloot.wordpress.com/2017/06/11/ongefilterd/

https://maximusmopperkloot.wordpress.com/2016/04/17/david-bowie-en-de-ouwe-pruim/

Een Limburgs luxeprobleem

In een statige koningsblauwe fles zit bier dat schijnt te zijn uitgeroepen tot het beste pilsener van Nederland. Die mededeling stond tenminste op het kartonnetje waarmee twee flessen van het vocht in kwestie aan elkaar vast zaten. Het was al een tijdje geleden dat ik dit bier had gedronken. Ik herinnerde mij nog dat het goed smaakte hoewel ik niet zozeer bewust had geanalyseerd waarom. Op de zoveelste warme middag van de laatste tijd besloot ik daar eens wat aan te doen. Geïnspireerd door Alain Schepers, de schrijver van: “Een wereld vol bier”, begin ik tegenwoordig met het bekijken van de kleur, het schuim en de bubbels. Kort na het inschenken, constateerde ik dat het laatstgenoemde maar een beetje karig aanwezig was. Zou ik mijn glas niet goed schoon hebben gemaakt? Het zal toch niet waar zijn? In dat geval zou de schuimkraag ook spoedig gaan wegkwijnen……Dat gebeurde niet dus ik durf aan te nemen dat de weinige koolzuurpareltjes een eigenschap zijn. Dit heeft het bier gemeen met Brand pilsener, mijn andere liefde uit Limburg. Polygamie is bij bier gelukkig een alom geaccepteerd gegeven. Zodoende liet ik deze middag het smakelijke brouwsel schaamteloos in mij nederdalen. Château Neubourg van Gulpener: bekroond met een European beer star award. Daarnaast heeft het gewonnen bij de Dutch Beer Challenge (welk jaar?) en is daarmee uitgeroepen tot beste pilsener van Nederland. Zelf zijn ze er behoorlijk trots op zo blijkt uit de beschrijving op hun site. Ik citeer: “Dit is wat wij in het zuiden chique bier noemen. Gulpener Château Neubourg heeft een edele bitterheid. Een superieur Pilsner met karakter, naar grote hoogte getild door een geraffineerde combinatie van fijne kruiden en zuren, bloesem- en fruittonen en een aromatische gerststructuur”. Al was het slechts uitgeroepen tot het beste pilsener van Limburg, alleen van Gulpen of desnoods van Kuttingen, het is bruut lekker bier. Door de mooie bitterheid van een goed pilsener betaamd zitten buitengewoon interessante kruidige en fruitige smaken verweven die het tot een rijk en uniek bier maken. De brouwer uit Gulpen heeft drie pilseners in het assortiment. Naast de Neubourg hebben ze het standaard pilsener. Een prima bier met een ietwat zoetige bite. Dat zou ik normaal gesproken bij een pilsener redelijk radicaal afkeuren. Het ene zoetig is het andere niet en bij deze pils kan ik het opmerkelijk goed hebben. Gulpener betrekt als een van de weinige Nederlandse brouwers haar ingrediënten bij lokale leveranciers. Ook de hop is lokaal in tegenstelling tot Brand die zijn hop uit Tsjechië haalt. De Ur-pilsener, de derde uit de Gulpener-stal is daar bovenop ook nog eens gebrouwen met uitsluitend biologische bestanddelen. Vooral deze wil ik aanvoeren om de titel van dit artikel te rechtvaardigen. De Ur-pilsener is mijn absolute favoriet. Een bruisend pils met een frisse bitterheid waardoor het enerzijds redelijk makkelijk wegdrinkt en anderzijds je tong kietelt met nét genoeg smaakuitdaging. De filosoof Plato stelde in zijn tijd dat er naast onze werkelijkheid een realiteit is waarin alle ideale uitvoeringen van alles bestaan. De perfecte oerconcepten van alles wat wij kennen. Zoals Plato het noemde: de wereld van de “idea” of de idee. Bierkenners zullen nu vast ook de associatie maken met Plato 18.25. Het stamwortgehalte of kort door de bocht: het suikergehalte van bier wordt uitgedrukt in graden Plato. 18.25 verwijst naar het jaar 1825. Het bier is een eerbetoon aan het jaar waarin de Gulpener brouwerij is ontstaan. Gisteren heb ik deze geproefd. Ik ben geen man van one-nightstands maar net zoals polygamie bij bier is toegestaan, mag ik bij dit bier dan ook gerust zeggen: “best lekker voor een keertje”. Geef mij maar andere bieren waar Gulpener zichzelf al jaren eer mee bewijst. Terug naar de filosoof Plato: als hij in de toekomst zou hebben kunnen kijken, zou hij Gulpener Ur-Pilsener hebben aangemerkt als het pilsener dat het dichtst bij het oerconcept van pilsener of het ideale pils komt. Chateau Neubourg staat weliswaar hoog in mijn waardering en het mag dan zijn uitgeroepen tot beste pilsener van Nederland, de Ur-Pilsener is naar mijn smaak beter en minstens net zo chique. Waarlijk een Limburg luxeprobleem. Wat hebben ze het toch zwaar daar in het zuiden……..

http://www.gulpener.nl/over-ons/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamwortgehalte

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plato

Ongefilterd

De wereld is raar, gestoord en verknipt. Gelukkig zijn er in deze rare wereld ook nog een hoop lichtpuntjes. Een daarvan is het nieuwe troetelkindje van de firma Brand. De oudste brouwerij van het land heeft recentelijk een ongefilterd pilsener gelanceerd. Door de achtergebleven gist, is ongefilterd bier troebel. Als ik dit al niet wist, had ik dat geweten door de recente commercial van Amstel bier. Die hebben immers ook hun eigen ongefilterde gelanceerd. De wat pompeuze reclamespot zou een minder geïnformeerde wellicht hebben doen geloven dat er sprake van een nieuwe biersensatie. Nieuw is het concept verre van. Bijvoorbeeld La Trappe heeft al veel langer een ongefilterd, biologisch en zeer smakelijk bier genaamd: “Puur”, in het assortiment.

Vorige week kwam ik thuis na een warme en vermoeiende dag. Warm bleef het nog wel even wat een goede reden is om op gracieuze wijze een pul vol te gooien. Ik besloot dat kartonnetje Brand ongefilterd aan te breken dat we met de boodschappen hadden mee laten komen. (“Zo zeg, die laat zijn boodschappen bezorgen. Hoe decadent!!”, Kom eens onder je steen vandaan. Dat is tegenwoordig ook voor het gepeupel heel normaal….)

Na enige ogenblikken stond de volle kroes in volle gloria op het aanrecht. Ik houd van Brand! Alsof de nieuwe telg van de Brandfamilie dat aanvoelde, bubbelde het onstuimig en enthousiast onder een stevige volle schuimkraag. Gaandeweg tijdens het drinken zie ik het nog al eens gebeuren dat deze langzaam verdwijnt tegen de tijd dat het glas leeg is. Zo niet bij dit bier, de kraag hield het best lang vol. Zelfs toen er nog maar een laatste laagje in het glas zat, werd dit nog altijd bijna geheel keurig afgedekt door twee millimeter dicht en compact schuim.

Het mag dan gebruikelijk zijn om eens goed voor een nieuw bier te gaan zitten. Die luxe had ik dit keer niet. Nu was de setting waar ik mij in bevond ook prima. Vlak nadat ik de pul had ingeschonken, had mijn vrouw mijn zoontje in de armen gedrukt. Op mijn ene arm mijn zoon en de pul gedragen door de andere arm liep ik ontspannen door het huis al genietend van steeds weer een stevige slok. Blijkbaar vond zoonlief het bijzonder interessant gezien hoe gebiologeerd hij naar de pul keek. Ik verheug mij er nu al op om met hem het eerste glas te heffen zodra hij hier de leeftijd voor heeft. Moge hij net zo een neusje voor goed bier ontwikkelen als zijn ouweheer, dat terzijde.

Het “gewone” pilsener van Brand is al stevig bitter van smaak omdat er bovengemiddeld meer hop in zit. De Brand Up gaat hier nog eens in kracht en bitterheid overheen. Twee bieren van grote klasse. De ongefilterde variant daarentegen is zacht. Misschien is “ingetogen” een mooi woord. De krachtige pilsenersmaak zit er in, zij het in een wat afgezwakte vorm wat het licht en fris maakt. Grote klasse vanuit een milde benadering.

Nu mag ik mezelf graag af en toe eens treiteren. Enige tijd geleden heb ik mij op een klein onderonsje laten overhalen tot het drinken van een Heineken pilsener. Als ik iets nooit drink is het dat! Ik vind alleen wel dat je je mening af en toe eens moet toetsen. Het kon mij nog altijd niet bekoren en derhalve hoop ik dat ik op zijn minst dit concern er mee heb gesponsord. Brand bier is net als Amstel tenslotte eigendom van de grote H. Gaat het daar goed mee en met de andere dochtermerken, dan is dat goed voor Brand. Zo ook nu gebood de objectiviteit mij om ook eens de ongefilterde variant van Amstel open te trekken. In hun commercial durven ze het: “Het lekkerste pilsener van de hele wereld” te noemen. Zoiets in Nederland roepen, lijkt me al vrij dapper. In Duitsland is het helemaal stellig af te raden. In het minste geval zou het hele generaties inspireren tot satire die de Duitse humor eindelijk naar een acceptabel niveau zou tillen. In het ergste geval zijn we nog generaties lang bezig om de diplomatieke betrekkingen weer zo warm te krijgen als de boezem van de bondskanselier. Amstel had dit beter niet kunnen doen. Eens te meer ik, Maximus Mopperkloot, onfeilbaar autoriteit op het gebied van bier (Zelfspot op zijn tijd is net gezond als een biertje) heb besloten dat Amstel er naast zit.

Zojuist heb ik enige slokken tot mij genomen en ik kan niet anders zeggen dan dat ik het gewoon stukken minder lekker vind. De afgezwakte pilsenersmaak met de frisse inslag die ik bij de Brand zo opvallend vond, zit hier ook enigszins in. Dat zachte en milde proef ik bij Amstel gewoonweg niet. Wellicht laat ik mij meer door vooroordeel en merkbeleving leiden dan ik zelf besef. Misschien heb ik een beetje rauwe strot waardoor mijn smaak vandaag werd beïnvloed. Het zou allemaal kunnen. Drinkt gerust uw Amstel als deze u smaakt, ik geef de uitgesproken voorkeur aan mijn Brand ongefilterd.

Hiermee hoeft wat mij betreft ook geen discussie gevoerd te worden over wat het zomerbier van 2017 moet worden. De fruitige hippe fratsen en commercieel opgedrongen witbieren (goede witbieren bespreek nog wel eens) kunnen de gootsteen schoon bruisen. Het nieuwste bier van Brand is mijn zomerbier!

Maximus Mopperkloot

http://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2017/4/dit-zijn-de-zomerbieren-van-2017-101265006

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/15-04-2017/amstel-en-brand-hebben-ongefilterd-bier-maar-wat-is-dat/

https://www.bierista.nl/amstel-ongefilterd

https://www.bierista.nl/brand-ongefilterd

https://www.youtube.com/watch?v=uFuvF-PVPMs

(Pre)puberaal kabaal

Wat schetst daar onze verbazing ?

In groep zes al aan de pil ?

Van bil met de foute jongen

omdat ze zich beklemd voelde

in het keurslijf van haar ouders

Het woordje: “keurslijf” had ze gisteren geleerd

bij “Goede tijden Slechte tijden”

Op twitter had iemand het voor haar gespeld (overigens verkeerd)

Dat was toevallig die foute jongen

die voor haar de dag daarvoor

een smartphone had gejat……….

 

Maximus Mopperkloot